یکم تامل....

 

          یه سری به خودت بزن 

/ 9 نظر / 9 بازدید
کوله پشتی

به حساب خود برسید قبل اینکه به حسابتان برسند.[گل]

بهنام

خیلی زیباست اینکه در گیرودار زندگی کمی هم بفکر خودمون باشیم.

بهنام

بقول شاعر گاهی دلم برای خودم تنگ می شود.

بهنام

یک حدیث : حاسبوا قبل ان تحاسبوا

سی سیب

چشم .[گل]

میلاد

زدم.... آخ محکم سر زدم خیلی درد داشت [لبخند]