آجیل شب عید

با آجیل و پسته های خود همانگونه رفتار کنید که دوست دارید با آجیل و پسته های شما رفتار شود.خندهخندهخنده


/ 7 نظر / 9 بازدید
behnam

معمولا تو اين مواقع تنها چيزي كه كارساز نيست انتقاد است

behnam

تمثيل زيباييست

پویا

نیکی هنری نیست به امید ِ تلافی احسان به کسی کن که به کار تو نیاید صائب تبریزی

پویا

عید هم نزدیک [نیشخند]

پویا

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ؛ ﺑﺎﻭﺭ ﺗﯿﺮﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ , ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ؛ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ , ﺍﺧﻢ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺴﯽ ﻧﺎﺯﯾﺒﺎﺳﺖ , ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺍﮊﻩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺳﺖ , ﮐﻪ ﺯ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﺖ , ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﺨﯽ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮕﺮﺩﺩ ؛ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ ...[گل]

خسرو پیری

شیشه های شکسته تعویض می شوند . . . پل های شکسته ، تعمیر . . . آدم های شکسته ، فراموش ! [گل][گل][گل][گل]