دستان خداوند

یک توپ بسکتبال تو دست من تقریبا 19 دلار می ارزه ، تو دست مایکل جردن تقریبا 33 میلیون دلار!
بستگی داره توپ تو دست کی باشه!

یک عصا تو دست من میتونه سگ ها رو دور کنه، تو دست موسی دریای بزرگ رو میشکافه
بستگی داره عصا تو دست کی باشه!

دو تا ماهی و یه تیکه نون تو دست من یه ساندویچ میشه ، تو دست عیسی هزاران نفرو سیر میکنه!
همونطور که می بینی بستگی داره هرچی. تو دست کی باشه!

پس دلواپسی هایت، نگرانی هایت، ترس هایت، امیدها یت و خانواده ات و نزدیکانت را به دستان خدا بسپار نه به دستان دیگری... چون بستگی داره چی، تو دست کی باشه !!

دستهایت در دستان خدا...
 
/ 7 نظر / 2 بازدید