در جستجوی آرامش

سلام 

احساس آرامش ندارم، 

مثل پرنده ای در قفس که خودش رو به این طرف و اون طرف می زنه، برای اینکه از قفس بیاد بیرون، همچین حسی دارم من، به هر دری می زنم برای پیدا کردن آرامش ، اما هنوز راهشو پیدا نکردم  

/ 7 نظر / 3 بازدید