من زنده ام

معصومه هر روز از مددکاری به خونه سر می زده و روی یک کاغذ می نوشته من زنده ام و به شیشه می چسبونده، دور روز این کار رو انجام می ده ، روز سوم نوشته در جیبش بوده که بره بزنه به شیشه خونه که اسیر میشه و..... 

/ 7 نظر / 2 بازدید