من اومدم

سلام خداروشکر اضطرابم خیلی کمتر شده ولی دور از جونتون بد جور سرماخوردم این چند روزه، چهارشنبه و پنجشنبه توخونه خوابیدم سرکار نرفتم، جمعه هم خانواده هماهنگی کرده بودند بریم بیرون شهر جای همه دوستان خالی رفتیم خوب بود خوش گذشت ولی راهش دور بود یکم خسته شدیم، تازه آب بازیم کرده بودیم و من شب چنان گوش دردی گرفتم که نگو. یک ساعتی بیدار بودم و بعد خوابیدم . صبح که بیدار شدم صدام درنمیومد . الان خداروشکر بهترم ولی هنوز خوبه خوب نشدم. 

این دفعه لج بازی کردم نرفتم دکتر ولی داروگیاهی خوردم. 

/ 0 نظر / 19 بازدید