دعا یا نفرین!!!!؟؟؟؟

ان شالله هر جا که می روی 

یه نفر مثل خودت 

سر راهت باشه...

 

این جمله می تونه زیباترین دعای خیر یا بدترین نفرین ممکن باشد !!!!!

بنگر که برای تو، 

دعاست یا نفرین!!!!!!

/ 2 نظر / 14 بازدید
انسان

[قلب]خوش قلب سر راه شما هم یکی مثل خودتت قرار بگیره[هورا]