نظرخواهی

از نظر شما روز خوب چه روزیه ؟؟؟؟؟

/ 7 نظر / 12 بازدید
کوله پشتی

روز خوب روزیه که احساس ارامش داشته باشی

کوله پشتی

روز خوب روزیه که کشو خوراکی هات پر باشه از پاستیل و چیپس و ماست موسیر و پفک موتوری و لواشک

بهنام

روز خوب : روزی که با نام خدا و توکل بهش شروع کنی و توی اون روز گناهی مرتکب نشی و وقتی دم دمای پایان روز با خودت خلوت کردی یه آرامشی بی نظیر توی دلت باشه و یه تبسمی به لبت . حسی شبیه اینکه تازه متولد شدی و منتظر لطف خداوندی

پویا

اگر یقیین داری که روزی پروانه میشوی بگذار روزگار هر چه میخواهد پیله کند[گل]

پویا

روز خوب برای هر کسی معنی متفاوتی داره هر کسی نسبی به این قضیه نگاه می کنه اما هر روز خدا برا من خوبه اگه پر باشم از امید و حرکت [گل]

پوریا

روزی که فکرت مثبت باشه همین [لبخند]